Francisco Alvarez
Startup Contributor
Francisco Alvarez
CCO and Co-founder
Getin
https://www.linkedin.com/in/francisco-alvarez-blanco-93869b1b/
https://twitter.com/frankalvarezb
https://getin.mx/
0
The omnichannel era is already here. It's time to take action on it, writes Francisco Alvarez.
Subscribe to retailtech